Życzenia komunijne

Z okazji sakramentu Pierwszej Komunii Świętej życzymy :
– wielu łask Boga Wszechmocnego
– pomocy Opatrzności Bożej
– radości z przyjęcia do swego serca Boga Jedynego
– pogody ducha na nadchodzący czas.
Niech połączenie z Bogiem stanowi ostateczny krok do osiągnięcia wieczności.

Z okazji przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, składamy najszczersze życzenia :
– wielu Łask Bożych
– Błogosławieństwa Boga Wszechmogącego
– pogody ducha na każdy pochmurny dzień
– roztropności tak potrzebnej podczas błądzenia ścieżkami ziemskimi.
Niech przyjęty do serca Bóg pomaga w każdym dniu i stanie się jednością.

Sakrament Pierwszej Komunii to najważniejsze przeżycie naszego życia. Połączenie z Bogiem w sakramencie daje nam wiarę w życie wieczne. Z okazji pełnego uczestnictwa w Eucharystii Mszy Świętej składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg błogosławi na kolejne lata i obdarza swoją łaską w każdym kolejnym dniu.

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej to okazja do pojednania z Bogiem Jedynym. Z okazji pełnego uczestnictwa w Eucharystii składamy życzenia wielu łask Boga Wszechmocnego oraz Opatrzności Bożej. Niech połączenie z Bogiem umocni Twoją wiarę i stanie się podstawą przyszłego życia.

Dodaj komentarz