Życzenia dla nauczyciela

Życzenia dla nauczyciela na pożegnanie

Dar nauki jest najważniejszym darem, który można przekazać dziecku. Pani/Pan robiliście to z wielkim zapałem przez wiele lat. Dzisiaj nastał czas pożegnania. Ale nie mówimy „do widzenia”, lecz „do zobaczenia”. Ścieżki wiedzy są kręte i kiedyś zaprowadzą nas wspólnie do jedynego miejsca, które w literaturze nazywany jest Niebem, Edenem i tym podobnym. Tam nadal na niebiańskich chmurkach będziemy prowadzić dysputy naukowe, podobnie jak miało to miejsce na ziemskim padole. Na zakończenie chcielibyśmy życzyć dalszej wytrwałości w edukowaniu kolejnych pokoleń oraz odczuwania radości z dobrze wypełnionego obowiązku.

Dodaj komentarz